Imatge del cavallet de mar (el nostre logo) amb blocs dispersos al fons.
Mi grano de arena per a la Fundació Pere Mitjans